Balansiranje kardana

Balansiranje kardana

U cilju uravnoteženja masa montiranog sklopa, kardani se obavezno balansiraju.

Balansiranje se izvodi po najrigoroznijim normama VDI 2060 standarda u odgovarajućem kvalitetu.

Ovako izbalansiran kardan garantuje miran rad, bez šuma i dinamičkih udara što osigurava dugotrajan rad priključnih sklopova.