CNG tehnološki centar

CNG tehnološki centar Srboauto

Delatnost ove nove organizacione celine je:

 1. Ugradnja opreme za pogon na CNG motornih vozila sa benzinskim motorima (putnički automobili i laka dostavna vozila)- Bi Fuel
 2. Prepravka i ugradnja DUAL FUEL sistema za pogon na DIZEL/METAN autobusa i kamiona.
 3. Povećanje kapaciteta skladištenja CNG-a, dodavanjem CNG rezervoara, boca za smeštaj CNG-a, na vozilima koja su već pogonjena CNG-om (kamioni na CNG, autobusi… )
 4. Izgradnja mobilnih baterija za skladištenje CNG-a različitih kapaciteta, u skladu sa potrebama klijenata.

Planira se  i početak projekta prepravke dizel motora za rad na 100% CNG.

Takođe, CNG TEHNOLOŠKI CENTAR SRBOAUTO, baviće se i prodajom:

 • boca Tip 1,
 • rezervoara za CNG,
 • nepovratnih ventila,
 • kompresora za CNG
 • vodova visokog pritiska i ostale opreme za CNG, sve sertifikovano po standardu R110.

Ekonomski efekti ugradnje Bi Fuel su takvi da je cena pređenog kilometra na CNG u proseku 50% manja od cene tog kilometra pređenog na benzin. A ekonomski efekti ugradnje Dual Fuel sistema su takvi da je cena pređenog kilometra od 25-35% niža.

Sekundarni pozitivni efekti upotrebe metana ogledaju se u daleko manjem stepenu habanja pokretnih delova i produženom intervalu zamene ulja.

Krajnji naš cilj, a nikako zanemarljiv, jeste ekološki momenat i odnos prema životnoj sredini koji je na kraju vrlo dobar pokazatelj samog stanja u društvu. Ugradnjom Dual Fuel sistema neposredno se podstiče korišćenje ekološki prihvatljivog vida transporta u okviru sprovođenja mere za poboljšanje kvaliteta vazduha, a u cilju unapređenja kvaliteta životne sredine.

Motori pogonjeni metanom (CNG-om) su:

 1. BEZDIMNI, sa MINIMALNOM emisijom sumpor-dioksida (SO2) ,
 2. Daleko su tiši,
 3. Bez emisije AZOTNIH OKSIDA (NOX)  i UGLJEN-MONOKSIDA (CO)

Na dole navedenom linku možete pogledati adrese, radno vreme i cene svih METAN STANICA u Evropi.

http://cngeurope.com/countries/europe-cng-filling-stations/

Laka dostavna vozila

Putnički program