U Srboautu otvoreno ispitno mesto Srbolab


U Srboautu otvoreno ispitno mesto Srbolab

U Srboautu je otvoreno Ispitno mesto Srbolab za ispitivanje i kontrolisanje vozila od strane Agencije za bezbednost saobraćaja.

Srbolab doo je Akreditovano kontrolno telo, tip A, po SRPS ISO/IEC 17020:2012, upisano u Registar akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti.

Skraćeni obim akreditacije:

 • Kontrolisanje bezbednosno-tehničkih karakteristika motornih vozila koja se u Republiku Srbiju uvoze kao upotrebljavana;
 • Kontrolisanje ispravnosti ugradnje uređaja i opreme za motorna vozila sa pogonom na tečni naftni gas (TNG);
 • Kontrolisanje bezbednosno-tehničkih karakteristika prepravljenih i/ili pojedinačno proizvedenih, kompletiranih drumskih motornih i priključnih vozila

Ispitivanja vozila:

 • Ispitivanje vozila koja se uvoze kao upotrebljavana (HOMOLOGACIJA) 
 • Ispitivanje ispravnosti novougrađenih uređaja i opreme za pogon motornih vozila na alternativna goriva (TNG, KPG)
 • Ispitivanje koeficijenta propustljivosti i koeficijenta refleksije na staklima motornih vozila (FOLIJE) 
 • Ispitivanja vozila za koja nisu poznati ili su pogrešno upisani tehnički podaci u saobraćajnoj dozvoli
 • Ispitivanje prepravljanih vozila:
  • promenu vrste vozila (M1 u N1 i N1 u M1)
  • ugradnju uređaja i opreme za spajanje vučnog i priključnog vozila
  • ugradnju uređaja i izgradnju uređaja i opreme
  • ugradnja i izgradnja duplih komandi
  • ugradnja pogonskog agregata
  • ugradnja uređaja (komandi) za upravljanje vozilom lica sa invaliditetom
 • Ispitivanje kompletiranih motornih vozila (u pitanju su vozila koja su proizvedena kao nekompletno vozilo (šasija), a zatim na njih postavljenje različite nadgradnje i na taj način izvršeno kompletiranje vozila u određenu kategoriju.)

Kontrolisanje vozila:

 • Kontrolisanje ispravnosti ugradnje uređaja i opreme za pogon motornih vozila na tečni naftni gas (TNG) – Periodični pregled
 • Kontrolisanja ispravnosti ugradnje uređaja i opreme za pogon motornih vozila na komprimovani prirodni gas (KPG) – Periodični pregled

Više informacija na www.srbolab-vozila.rs